Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

INTERNET - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Strona główna » Aktualności » INTERNET - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA LISTĘ REZERWOWĄ

wielkość tekstu:A | A | A

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór uzupełniający na listę rezerwową do projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNETdla Mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy".

Formularze zgłoszeniowe do naboru uzupełniającego wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 22.02.2016 r. do dnia 04.03.2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, pok. nr 1 - Biuro podawcze. Po w/w terminie formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Warunki przydzielenia wsparcia dla Wnioskodawców Projektu z terenu Miasta i Gminy Koziegłowy:
•    Wnioskodawca zamieszkuje na terenie gminy Koziegłowy,
•    Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna nie jest pozbawiony zdolności do obsługi komputera,
•    Wnioskodawca zobowiązuje się do ukończenia szkolenia organizowanego w ramach Projektu.
Uwaga !
Jeżeli stwierdzi się, że Wnioskodawca zamieszkujący na terenie gminy Koziegłowy, znajduje się w obszarze nieobjętym zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanym przez podmiot świadczący usługi w ramach Projektu, nie może brać udziału w Projekcie. Ponadto Wnioskodawca musi spełniać minimum jeden z poniższych warunków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - zgodnie z ustawa o pomocy społecznej pomoc ta przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
a)    Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
•    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
•    opiekunowi faktycznemu dziecka,
•    osobie uczącej się.
b)    W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest
zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 774 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkoła oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w M. P.2015.295  (wskaźnik ten za rok 2014 wynosi 1 340 zł).
5. Osoby   niepełnosprawne   ze   znacznym   lub   umiarkowanym stopniemniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie(rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 992 z późn.zm) nie przekracza kwot najniższych    gwarantowanych    świadczeń    emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45 zł)
.

Wnioski można składać z następujących kryteriów:

A.    Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
B.    Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
C.    Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
D.    Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w M. P.2015.295 (wskaźnik ten za rok 2014 wynosi 1 340 zł).
E.    Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
F.    Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2006 Nr 139 poz.992 z późn.zm) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45 zł).

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

1. PIT za 2014 rok lub zaświadczenie z GMOPS-u - w przypadku, gdzie pod uwagę brane jest kryterium dochodowe czyli w pkt A,B,D,F

2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - tylko w przypadku pkt. E

3. Kopia świadectwa szkolnego oraz pit za 2014 rok (Jeśli dziecko uczęszcza do klasy 1-3 szkoły podstawowej -opinia o uczniu wystawiona przez Dyrektora Szkoły) - tylko w przypadku pkt. D

4. Zaświadczenie o pobieraniu stypendium szkolnego - w przypadku pkt. C

Dokumenty do pobrania.

 

czytano: 1775 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.