Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
niedziela, 19 sierpnia 2018 r. |
imieniny obchodzą: Emilia, Julinan
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Jubileusz 100-lecia OSP Siedlec Duży

Strona główna » Aktualności » Jubileusz 100-lecia OSP Siedlec Duży

wielkość tekstu:A | A | A

14 sierpnia 2018 r. odbył się Jubileusz 100-lecia działalności jednostki OSP Siedlec Duży. Uroczyste obchody rozpoczęła msza św. w Kościele Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy św.  Korowód przeszedł z kościoła wprost pod strażnicę OSP.

Na samym początku meldunku o gotowości pododdziałów do udziału w uroczystościach złożył dowódca uroczystości druha Mariusza Dotkuś. Raport przyjął Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Zdzisław Ucieklak. Później nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Państwowej na maszt  i odśpiewanie hymnu RP.

Prezes OSP w Siedlcu Dużym Piotr Golis dokonał oficjalnego otwarcia uroczystość i powitał zaproszonych gości: Vice Wojewodę Śląskiego Mariusza Trepkę, w zastępstwie Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, Panią Wiesławę Machura – Radną Powiatu Myszkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Pana Stanisława Gmitruka, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP druha Zdzisława Ucieklaka, Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie: Zastępcę JRG młodszego brygadiera Dariusza Sobocińskiego, Przedstawiciela Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Częstochowie kapitana Jarosława Opiłka, Vice Prezesów Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Koziegłowach druha Jacka Sularza oraz druha Grzegorza Grabińskiego, Komendanta Gminnego druha Antoniego Łuszczyka, Przedstawiciela nadleśnictwa Złoty Potok, Pana leśniczego Artura Psiuka, Księży: dziekana dziekanatu Koziegłowskiego ks Tomasza Nowaka, Proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ks Mieczysława Droździka oraz ks senior Józefa Wachowskiego, Radnych Powiatu Myszkowskiego: Panią Dorotę Kaim Hagar, Pana Mariusza Morawca, Radnych Gminy i Miasta Koziegłowy, Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczkę wraz z Zastępcą Panem Piotrem Kołodziejczykiem, jako współgospodarzy uroczystości, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Koziegłowach Pana Zbigniew Polaka, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Panią Renatę Garleja, Sołtysa Siedlca Dużego Panią Czesławę Chwist, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedlcu Dużym Panią Renatę Sawicką, Orkiestrę pod batutą kapelmistrza Henryka Nowaka, strażaków z jednostek Gminnych i zgromadzonych gości na uroczystości.

dh Kamil Kozak z OSP Siedlec Duży przedstawił bogatą historię jednostki, jej dokonania i zasługi,.

Następnym punktem uroczystości była dekoracja sztandaru OSP Złotym Znakiem Związku, nadanym Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym przez prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odczytał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Jacek Ślęczka, Burmistrz GiM Koziegłowy.

Dekoracji sztandaru Złotym Znakiem Związku OSP RP nadanym OSP w Siedlcu Dużym przez prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP dokonali: Wicewojewoda Śląski dh Mariusz Trepka oraz Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP dh Zdzisław Ucieklak.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej W Siedlcu Dużym została również odznaczona Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa Śląskiego. Dekoracji sztandaru OSP Siedlec Duży tym zaszczytnym odznaczeniem dokonał Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk. Po odznaczeniach na sztandar nastąpiła prezentacja udekorowanego sztandaru przed frontem pododdziałów.

Na wniosek Burmistrza GiM Koziegłowy, Przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Śląskiego odznaczył Srebrną Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego Prezesa OSP Siedlec Duży druha Piotra Golisa.

Odznaczenie wręczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało odznakę Strażak Wzorowy następującym druhną: druhna Dominika Supierz, druhna Sandra Matyja, druhna Sylwia Kaim.

W dowód uznania za zasługi na rzecz Ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Koziegłowy i działalności społecznej zostali uhonorowani pamiątkowym medalem przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Pana Jacka Ślęczkę i Przewodniczącą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Panią Joanne Kołodziejczyk następujący członkowie honorowi OSP Siedlec Duży, druhowie:

dh Zygmunt Piotrowski, dh Wiesław Dotkuś, dh Eugeniusz Kluza, dh Eugeniusz Zwolski.

Następnie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym tablicy pamiątkowej w hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu Dużym za bezinteresowną pomoc bliźniemu i społeczeństwu w 100 rocznicę powstania.

Po tej części uroczystości samochód pożarniczy lekki kwatermistrzowski - Ford Transit został przekazany nieodpłatnie jednostce OSP Siedlec Duży z Aresztu Śledczego w Częstochowie przez Dyrektora Aresztu Śledczego ppłk Mariusza Mazurka.

Zanim nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu, Prezes OSP Siedlec Duży zwrócił się do obecnych księży: księdza proboszcza i księdza seniora o poświęcenie samochodu .

Formalnego przekazania samochodu dokonali: W imieniu Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie Pana ppłk Mariusza Mazurka – kapitan Jarosław Opiłka oraz Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka.

Na zakończeniu uroczystość głos zabrał Prezes OSP w Siedlcu Dużym druh Piotr Golis, który podziękował zaproszonym gościom, osobom i firmom wspierającym działalność OSP. W sposób szczególny podziękował Paniom z Siedlca Dużego, które od początku nas wspierały i służyły pomocą.

Po nim głos zabrali zaproszeni goście. Życząc zgodnie druhom strażakom i ich rodziną wszelkiej pomyślności i sukcesów w kolejnych działaniach i przedsięwzięciach.

Po zakończenie oficjalnej części obchodów dla wszystkich zgromadzonych uczestników uroczystości czekały atrakcje w postaci m.im występu kabaretu z Konopi i zabawy tanecznej.

czytano: 455 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.