Strona startowa
INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
10.07.2017.
Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego Programu " Rodzina 500+". Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa.

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach informuje, że z dniem 1-go sierpnia br. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018r., rozpoczynający się z dniem 1 października 2017r. i trwający do 30 września 2018r. Wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczenia wychowawczego wydawane i przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r. w GMOPS Ref. ds. świadczeń rodzinnych w Koziegłowach.

Jednocześnie informujemy, że wnioski można składać również drogą elektroniczną. Więcej informacji na ten temat zawartych jest na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/
 • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
 • złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
 • w przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.) :


Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 • matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu do dnia ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnum charakterze (...);
 • osobie samotnie wychowującej dziecko, nie zostało ustalone na rzecz tego dziecko od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzacego lub zatwierzonego przez sąd

Kryteria w przyznawaniu świadczenia wychowawczego:
 • świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobe nie przekracza kwoty 800 zł;
 • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie wychowawcze przysługujegdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł
 • do wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko dochód rodziny nie jest brany pod uwagę.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

Dokumenty, jakie trzeba będzie dołączyć do wniosku o świadczenie wychowawcze, wyszczególniono w art. 13 w/wym. ustawy i zależą one od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, a także od tego, czy osoba ta ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie.

W nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2016 wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

 

 

 

 

UWAGA!

 


 


GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W

 

KOZIEGŁOWACH INFORMUJE ,IŻ :


 

1.WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

2018/2019
O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA

WYCHOWAWCZEGO TZW. 500+
BĘDZIE MOŻNA

SKŁADAĆ OD 1 LIPCA 2018r. W FORMIE

ELEKTRONICZNEJ, A O
D DNIA

1 SIERPNIA 2018r. W FORMIE PAPIEROWEJ


  2. WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

  2018/2019 O WYPŁATĘ ZASIŁKU RODZINNEGO Z


  DODATKAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA

  1LIPCA 2018R. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ A

  OD DNIA 1 SIERPNIA 2017r. W FORMIE

  PAPIEROWEJ  3. WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

  2018/2019 O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z

  FUNDUSZUALIMENTACYJNEGO
  BĘDZIE MOŻNA

  SKŁADAĆOD DNIA 01 LIPCA 2018R. W FORMIE

  ELEKTRONICZNEJ, A OD DNIA 1 SIERPNIA

  2018r.W FORMIE PAPIEROWEJ.


  .

  4. WNIOSKI O WYPŁATĘ STYPENDIUM


  SZKOLNEGO NA NOWY ROK SZKOLNY


  2018/2019 BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD DNIA 1


  SIERPNIA 2018r. do 14 WRZEŚNIA 2018r.


  5. WNIOSKI O WYPŁATĘ 300ZŁ Z PROGRAMU

  DOBRY START DLA UCZNIA BĘDZIE MOŻNA

  SKŁADAĆ OD 01 LIPCA 2018r. w FORMIE

  ELEKTRONICZNEJ, A OD 01 SIERPNIA 2018r.

  W FORMIE PAPIEROWEJ.

Zmieniony ( 26.06.2018. )
 
Aktualne numery telefonu obowiązujące od 01-02-2017r.
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
31.01.2017.

INFORMUJEMY iŻ OD 1 LUTEGO 2017r. ZOSTANĄ ZMIENIONE NUMERY TELEFONÓW NA NASTĘPUJĄCE

 

(34) 333-71-42 PRACOWNICY SOCJALNI

(34) 333-71-43 KSIĘGOWOŚĆ GMOPS KOZIEGŁOWY

(34) 333-71-44 ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zmieniony ( 31.01.2017. )
 
Dane kontaktowe
Redaktor: Administrator   
15.05.2010.
 
Image

 
 
 Nasz adres:
 
42-350 Koziegłowy

ul. 3 Maja 25

telefony:

 

(34) 333-71-42 PRACOWNICY SOCJALNI

(34) 333-71-43 KSIĘGOWOŚĆ GMOPS KOZIEGŁOWY

(34) 333-71-44 ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

serwis informacyjny online: www.kozieglowy.pl/gmops

 
 
Zmieniony ( 31.01.2017. )