Strona startowa arrow Mogę więcej 2014 EFS POKL
Mogę więcej 2014 EFS POKL
Projekt "Mogę więcej" Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
31.03.2014.
          Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014 realizuje kolejną (szóstą) edycję projektu systemowego pn. „Mogę więcej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Koziegłowy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich 27 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

 

W wyniku procesu rekrutacji uczestniczkami i uczestnikami projektu zostało 27 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Wszystkie te osoby nie brały wcześniej udziału w projektach systemowych.

 

Celami szczegółowymi tej edycji projektu są:

  • rozwój motywacji do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji na rynku pracy u 27 osób m.in. poprzez wsparcie doradcy zawodowego,

  • rozwój umiejętności interpersonalnych u 27 uczestników poprzez uczestnictwo w zajęciach choreoterapii, objęcie wsparciem psychologicznym i uczestnictwo w treningach interpersonalnych,

  • zwiększenie szans na rynku pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych,

  • rozwój asertywności, zwłaszcza u kobiet uczestniczących w projekcie, rozwój świadomości właściwego postrzegania roli kobiety w rodzinie.

 

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie realizują kontrakty socjalne. W ramach kontraktu socjalnego uczestniczka/uczestnik projektu realizuje działania mające prowadzić do aktywizacji zawodowej i społecznej, a tym samym do wyjścia z bezrobocia. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie są także objęte wsparciem finansowym w formie zasiłków wypłacanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, które jest wkładem własnym do projektu finansowanym przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Zmieniony ( 31.03.2014. )
Czytaj całość
 
Nabór do projektu systemowego Mogę więcej 2014 EFS POKL Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
07.01.2014.

Informujemy, iż Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach rozpoczął od 1 stycznia 2014 r. realizację szóstej edycji projektu systemowego pod nazwą „Mogę więcej”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Koziegłowy poprzez rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich 27 osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym do 31.12.2014 roku.

 


Zmieniony ( 31.03.2014. )
Czytaj całość