Strona startowa
Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
06.12.2017.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PSYCHOLOGA 

 

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

 

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach , ul. 3 Maja 25

42-350 Koziegłowy

 

Określenie stanowiska:  

PSYCHOLOG

Forma zatrudnienia:

 

Umowa zlecenia (styczeń 2018 – czerwiec 2018)

 

I. Kandydat przystępujący do naboru winien spełnić następujące wymagania: 

1. Wymagania niezbędne  

a) posiadać obywatelstwo polskie

b) posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne/magister psychologii/

c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz powinien korzystać z pełni praw publicznych

d) posiadać niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e) posiadać nieposzlakowaną opinię

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

 

2. Wymagania dodatkowe 

a)   doświadczenie zawodowe w pracy psychologa,

b) predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do samodzielnej pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy. 

II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 a) diagnoza psychologiczna, określenie kierunków współpracy,  

b) praca z osobami doświadczającymi przemocy,

c) praca z osobami stosującymi przemoc,

d) wsparcie rodzin z problemem przemocy,

e) współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka, asystentem rodziny, dyrektorem, Zespołem

Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi, 

 

III Wymagane Dokumenty :

a) życiorys (CV)

b) list motywacyjny

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

d) kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach (kursy, szkolenia)

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy

h) kserokopię dowodu osobistego

i) kserokopie dotychczasowych świadectw pracy

j) kwestionariusz osobowy

k) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922).

l) Formularz dotyczący oferowanej ceny brutto za wykonanie 1 godziny usługi, zawierającej wszystkie koszty związane z realizacją usługi stanowiący załącznik do w/w oferty.

IV Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 20 grudnia 2017r. r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu) na adres: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach 42-350 Koziegłowy ul. 3 Maja 25

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

mgr Agnieszka Kłys

tel. 34 333 71 42

 

pobierz folmularz cenowy

 

Zmieniony ( 18.12.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »