Strona startowa
Nabór na składanie ofert cenowych dotyczących świadczenia specjalnych usług opiekuńczych Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
06.12.2017.

Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na składanie ofert cenowych dotyczących świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci

 

Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór

na składanie ofert cenowych dotyczących świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci

 

Charakter umowy: umowa zlecenie , od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka. Okres obowiązywania umowy:styczeń 2018 r. do czerwiec 2018 r.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka.

 

Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005).

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji.

Niezbędne wymagania:

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty,

- doświadczenie zawodowe


Wymagania dodatkowe:

- umiejętność skutecznego komunikowania się

- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta

- spostrzegawczość, podzielność uwagi

- odporność na trudne sytuacje, stres

 

Oferta powinna zawierać:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.

3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922).

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 6. Formularz dotyczący oferowanej ceny brutto za wykonanie 1 godziny usługi, zawierającej wszystkie koszty związane z realizacją usługi stanowiący załącznik do w/w oferty.


Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 20.12.2017r. do godz. 10.00(decyduje data wpływu) na adres:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach 42-350 Koziegłowy ul. 3 Maja 25

 

załącznik nr 1

 

Zmieniony ( 06.12.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »