Strona startowa
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Adam Skrobarczyk   
19.11.2018.

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

 Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koizegłowach ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracyjnego w wymiarze 1/2 etatu

 Kandydat ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1) wymagania niezbędne:

Posiadanie wykształcenia średniego, mile widziane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, staż kadrowy

Znajomość obsługi programów komputerowych pakietu Microsoft Office, Excel,

Znajomość obsługi urządzeń biurowych,

Znajomość organizacji działalności warsztatowej

Obywatelstwo polskie

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Dyspozycyjność,

Mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

Nieposzlakowana opinia.

 

2) wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,

Umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

Kreatywność, zaangażowanie,

Odpowiedzialność, samodzielność, obowiązkowość, dokładność,

Wysoka kultura osobista,

 

Dodatkowe informacje.

Osoba będzie wykonywała zakres obowiązków związanych z księgowością i kadrami.

3 ) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

1. prowadzenie spraw kadrowych pracowników WTZ,

2. przygotowywanie i redagowanie pism urzędowych,

3. selekcjonowanie i segregowanie dokumentów,

4. prowadzenie ewidencji poczty przychodzącej i wychodzącej

5.obsługa i znajomość zagadnień finansowo-kadrowo-płacowych,

6. sporządzanie zestawień i raportów w programie Excel. 

8. prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej  WTZ,

9. prowadzenie rejestru umów, faktur, etc.

10.  opieka nad dokumentacją warsztatową

11. archiwizowanie dokumentów,

12. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności warsztatowej,

13. rozliczanie delegacji służbowych,

14.opracowywanie pism i projektów zarządzeń z zakresu realizowanych spraw,

16. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora GOPS,

17. współpraca z Głównym Księgowym,

18. inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego

19. wspieranie Działu Księgowego w GMOPS Koziegłowy

 

Wymagane dokumenty :

1. CV

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, zatrudnienie, kwalifikacje,

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

8.  Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze.

 

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 30.11.2018r. do godziny 10.00 - liczy się data wpływu dokumentów do Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach pod adresem :

"Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach,                                                   ul. 3 Maja 25, 42-350 Koziegłowy” w zamkniętej kopercie z podanym dopiskiem :

"Nabór na stanowisko Pracownika Administracyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach” .

Po upływie terminu do składania ofert zostanie ogłoszona lista kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy wstępnej za pośrednictwem podanego przez siebie telefonu kontaktowego. Nabór przeprowadzi Komisja.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  oraz na tablicy ogłoszeń GMOPS

Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części na każdym etapie procedury naboru, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu 531 547 171

 załącznik do pobrania

 

 

 

Zmieniony ( 28.11.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »