Strona startowa arrow Przemoc w Rodzinie
Przemoc w rodzinie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
16.03.2011.

    

Przemoc w rodzinie – to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.


Ogólnie przyjmuje się, że przemoc w rodzinie to działanie:

  • zamierzone i świadome, skierowane przeciwko innym członkom rodziny,
  • naruszające prawa i dobra osobiste osób doświadczających przemocy,
  • w którym sprawca jest silniejszy, a osoba doświadczająca przemocy słabsza,
  • powoduje ból i cierpienie.

Przemoc domowa to każde zachowanie, które powoduje psychiczne lub/i fizyczne cierpienie osoby bliskiej, narusza jej podstawowe prawa i dobra osobiste- ma na celu utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Poniżej przedstawiamy formy jakie może przybierać przemoc – ułatwi to Państwu zrozumienie, czym jest przemoc w rodzinie:

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, którego celem jest zadanie bólu fizycznego, uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia lub pozbawianie życia osoby pokrzywdzonej przemocą.
 
Przykłady: bicie, policzkowanie, popychanie, ciągnięcie za włosy, wykręcanie rąk, kopanie, duszenie, zadawanie ran, odmawianie koniecznej pomocy medycznej, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków.
 
Przemoc seksualna to każde zachowanie mające na celu zmuszenie osoby pokrzywdzonej przemocą do podjęcia współżycia lub zachowań seksualnych bądź zdeprecjonowanie jej seksualności.
 
Przykłady: obmacywanie, gwałcenie, zmuszanie do uprawiania nieakceptowanych form współżycia, zmuszanie do współżycia z innymi osobami, wyśmiewanie preferencji seksualnych.
 
Przemoc psychiczna to każde zachowanie, którego celem jest zmniejszenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie w osobie doświadczającej przemocy strachu oraz pozbawianie jej poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.
 
Przykłady: ciągłe krytykowanie, grożenie, upokarzanie, poniżanie, wyzywanie, wmawianie choroby psychicznej, grożenie odebraniem dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wrogie nastawianie dzieci, zabranianie opuszczania domu, stałe kontrolowanie.
 
Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie osoby doświadczającej przemocy od sprawcy.
 
Przykłady: zabieranie wynagrodzenia, kart kredytowych, zakazywanie wykonywania pracy zawodowej, niszczenie rzeczy osobistych, odmawianie pieniędzy „na dom”, kontrolowanie wydatków, ukrywanie informacji o stanie finansów rodziny.

 

Przemoc jest przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania.
Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka

 

Dlatego:
 
Przełam wstyd: na pewno na początku nie jest łatwo przełamać wstyd i przyznać się innym, że u ciebie w domu pojawia się przemoc. Wstyd blokuje twoje decyzje i powoduje, że przemoc wciąż trwa. To nie osoby doświadczające przemocy muszą się wstydzić, tylko sprawcy którzy zawsze są winny przemocy. Tylko przełamanie milczenia może zatrzymać przemoc.

 

Poinformuj kogoś o tym, czego doświadczasz: koniecznie poinformuj bliską osobę, do której masz zaufanie o przemocy jaka występuje u ciebie w domu. Może to być np. przyjaciel, przyjaciółka, babcia, ciocia lub ktoś zaprzyjaźniony z rodziną. Pamiętaj, że to właśnie Ty możesz przejąć inicjatywę i przerwać cykl przemocy! Jeżeli wśród twoich bliskich nie masz osoby, której mógłbyś zaufać - zawsze możesz zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb społecznych.

Pamiętaj: masz prawo szukać pomocy w instytucjach pomocowych – ich pracownicy to specjaliści, którzy mają obowiązek udzielić ci fachowej i bezpłatnej pomocy.

 

Zmieniony ( 01.04.2011. )