Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. |
imieniny obchodzą: Jolanta, Olimpia
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Kalendarium wydarzeń

Strona główna » Kalendarium wydarzeń

wielkość tekstu:A | A | A

Miesiąc: luty 2018wybierz:
 • 22 lutego 2018
  40 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

  Porządek obrad 40 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 22 luty 2018 r.
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. )
  zwołuję na dzień 22 luty 2018 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 40 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2018 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312S w Winownie ul. Opolska w ramach przebudowy drogi”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach ul. Kościelna 4 z przeznaczeniem na prace budowlane Kościoła p.w. Świętej Barbary w Koziegłowach wraz z dawnym przytułkiem w Koziegłowach wpisanego do rejestru zabytków.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2018 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego finansowania wydatków związanych z nauczaniem religii.
  10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
  11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017rok.
  12. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  13. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  14. Interpelacje i zapytania radnych.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zakończenie obrad 40 Sesji.
   

  Przewodnicząca Rady
  Gminy i Miasta Koziegłowy
  Joanna Kołodziejczyk

  wydarzenie dodał : administrator
  2018-02-22 15:00:00
Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.