Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

INSTALACJE SOLARNE

Strona główna » Realizowane projekty » RPO 2014-2020 » INSTALACJE SOLARNE

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

        

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała dofinansowanie do projektu „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”. Dofinansowanie wyniesie 5 mln 339 tys. 42 zł i pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie/poddziałanie: 4.1. Odnawialne źródła energii/ 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 6 mln 281 tys. 226zł. Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała w tym rozdaniu najwyższe dofinansowanie do instalacji solarnych z gmin powiatu myszkowskiego.

Obecnie Gmina i Miasto Koziegłowy jest na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na 500 instalacji solarnych. Po rozstrzygnięciu przetargu pracownicy UGiM Koziegłowy skontaktują się z 500 osobami znajdującymi się na liście podstawowej projektu w celu podpisania umowy.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Koziegłowy w wyniku zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Oddziaływanie projektu:

­- poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

­- ograniczenie zmian klimatycznych,

­- relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów ogrzewania),

­- wzrost efektywności energetycznej budynków, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,

­- polepszenie warunków życia mieszkańców,

­- poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

­- poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,

­- oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego, gazu ziemnego.

Docelowym efektem projektu będzie produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE. Ogółem wartość docelowa określona została na 1403.66667 MWht/rok. Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) to wartość docelowa 1.30000 tony/rok.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wynosi 500 sztuk. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wynosi 1.99000 MWt. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 342.90000 tony równoważnika CO2.

 

Projekt jest spójny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT, cel szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Lista uczstników projektu oraz lista rezerwowa znajduje się TUTAJ

Strona główna Drukuj dokument
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi
Historia Koziegłów sięga średniowiecza. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od jej założyciela, Drogosława herbu Zerwikaptur, ... więcej »