Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

INSTALACJE SOLARNE

Strona główna » Realizowane projekty » RPO 2014-2020 » INSTALACJE SOLARNE

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

             

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała dofinansowanie do projektu „Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy”. Dofinansowanie wyniesie 5 mln 339 tys. 42 zł i pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, oś priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie/poddziałanie: 4.1. Odnawialne źródła energii/ 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 6 mln 281 tys. 226zł. Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała w tym rozdaniu najwyższe dofinansowanie do instalacji solarnych z gmin powiatu myszkowskiego.

Obecnie Gmina i Miasto Koziegłowy jest na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na 500 instalacji solarnych. Po rozstrzygnięciu przetargu pracownicy UGiM Koziegłowy skontaktują się z 500 osobami znajdującymi się na liście podstawowej projektu w celu podpisania umowy.

Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Koziegłowy w wyniku zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych na potrzeby c.w.u., a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza.

Oddziaływanie projektu:

­- poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa,

­- ograniczenie zmian klimatycznych,

­- relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków mieszkalnych (zmniejszenie kosztów ogrzewania),

­- wzrost efektywności energetycznej budynków, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną,

­- polepszenie warunków życia mieszkańców,

­- poprawa stanu zdrowia mieszkańców, w tym zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,

­- poprawa oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania,

­- oszczędność zasobów kopalin, w tym węgla kamiennego, gazu ziemnego.

Docelowym efektem projektu będzie produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji/nowych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE. Ogółem wartość docelowa określona została na 1403.66667 MWht/rok. Stopień redukcji PM 10 (obligatoryjny) to wartość docelowa 1.30000 tony/rok.

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wynosi 500 sztuk. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wynosi 1.99000 MWt. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 342.90000 tony równoważnika CO2.

 

 

Projekt jest spójny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT, cel szczegółowy: zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Lista uczstników projektu oraz lista rezerwowa znajduje się TUTAJ

Dla uczestników projektu został uruchomiony telefon serwisowy 601 909 102, pod którym można zgłaszać wszelkie awarie instalacji solarnych.

Strona główna Drukuj dokument
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi