Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników Gminnego Systemu Informacyjnego SMS Koziegłowy

Strona główna » Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników Gminnego Systemu Informacyjnego SMS Koziegłowy

wielkość tekstu:A | A | A

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego o nazwie "Gminny System Informacyjny SMS Koziegłowy" - GSI SMS Koziegłowy zwanych dalej Usługą.
 2. Usługodawca - Gmina i Miasto Koziegłowy, 42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14.
 3. Użytkownik - każda osoba będąca mieszkańcem Gminy i Miasta Koziegłowy i użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym GSI SMS Koziegłowy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.


§ 2 Zasady korzystania z usługi

 1. Do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS uprawnione są osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym GSI SMS Koziegłowy.
 2. Prawidłowa rejestracja w GSI SMS Koziegłowy polega:
  • na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS i potwierdzeniu jej otrzymania kodem
  • na wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.kozieglowy.pl.
 3. Użytkownik może w każdej chwili, bez konsekwencji zrezygnować z otrzymywania informacji w postaci wiadomości SMS.
 4. Otrzymywanie SMS-ów przez Użytkowników Usługi jest bezpłatne.
 5. Usługa świadczona jest dla operatorów działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku zmiany numeru telefonu Użytkownik, by nadal móc otrzymywać powiadomienia SMS, zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z GSI SMS Koziegłowy przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym GSI SMS Koziegłowy przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.
 7. Użytkownik może zrezygnować z Usługi poprzez wyrejestrowanie się z GSI SMS Koziegłowy, które polega na wysłaniu przez osobę wiadomości SMS i potwierdzeniu jej otrzymania kodem lub na wypełnieniu formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.kozieglowy.pl.


§ 3 Przesyłane treści


Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w GSI SMS Koziegłowy przesyłać treści dotyczące następujących zagadnień:
IMPREZY - informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, artystycznych.
INFORMACJE KRYZYSOWE - informacje o prognozowanych niebezpiecznych zjawiskach atmosferycznych przesyłanych do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie oraz ewentualnych sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy Koziegłowy.
NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW - informacje dotyczące terminów uruchomienia naboru wniosków do różnego rodzaju projektów przeznaczonych dla mieszkańców, np. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, wymiany pieców i innych.
INNE - pozostałe istotne dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy informacje nie mieszczące się w powyższych kategoriach.


§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za
  a) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
  b) problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,
 8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2014, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie www.kozieglowy.pl.
 11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 12. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.


 

Strona główna Drukuj dokument
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi