Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Ścieżki Rowerowe

Strona główna » Turystyka » Ścieżki Rowerowe

wielkość tekstu:A | A | A

Szlaki Turystyczne

Przez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków turystycznych, które ułatwiają poznawanie malowniczych okolic gminy.
Turystyka rowerowa – szlaki rowerowe
Szlak rowerowy „Do rezerwatu Cisów”- 52 km. Nr. Ewidencyjny szlaku 24-350.38. Łączy północno-zachodnią część gminy, położoną na wyniosłościach z pięknymi widokami, z częścią wschodnią i Rezerwatem Cisów, pomnikiem przyrody, jak również obszarami o dużych wartościach przyrodniczych, do których należą doliny rzek: Warty, Małej Panwi, SarniegoStoku i Bożego Stoku. Trasa szlaku jest oznakowana, wyposażona w tablice informacyjne i edukacyjne oraz w miejsca postojowe dla rowerzystów. Podstawowym zadaniem szlaku jest ochrona fauny i flory poprzez ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten sposób, by można udostępnić rowerzystom, bez degradacji środowiska, jak najwięcej atrakcji przyrodniczych. Ponadto ma on służyć kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody.
· Szlak Rowerowy Przewodziszowice – Koziegłowy – 23 km, Nr ewidencyjny szlaku Cz – 7001 s. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Przewodziszowice (strażnica) – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota Mokrzesz – Koziegłowy (Rynek). Wzdłuż doliny Sarniego Stoku znajdują się pozostałości po średniowiecznym zamku koziegłowskim w postaci niewielkiego sztucznego wzniesienia otoczonego pierścieniowymi wałami. Charakterystycznym elementem tego terenu są liczne zadrzewienia, pozostałości sadów, mozaika pól uprawnych, ziem ugorowych i odłogowych oraz łąk i pastwisk z licznymi punktami widokowymi.
· Szlak Rowerowy Koziegłowy - Pińczyce – Siewierz – 21 km, nr. Ewidencyjny szlaku Cz – 7003 s. Miejscowości, poprzez które przebiega szlak: Koziegłowy - Rezerwat Cisy w Hucie Starej - Pińczyce (11 km) – Nowa Wioska – Siewierz. Trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Na terenie rezerwatu przyrody (obszar Nadleśnictwa Siewierz) chronione jest naturalne środowisko cisa pospolitego „Tazusus baccata” w drzewostanie wilgotnego lasu mieszanego. Jest to w Polsce bardzo rzadkie, długowieczne drzewo iglaste o zimotrwałych igłach, czerwonym, bardzo trwałym, cennym drewnie.
· Szkal Rowerowy Poraj – Rezerwat Cisy – 28 km. Numer ewidencyjny szlaku Cz – 7005 n. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Poraj – Jastrząb – Gęzyn – Rosochacz – Koziegłowy – Koziegłówki – Rzeniszów Łazy – Rezerwat Cisy w Hucie Starej. Trasa szlaku biegnie od doliny rzeki Warty do Zalewu Porajskiego. Jest to teren chroniony, o dużych wartościach przyrodniczych , którego charakterystycznym elementem są żyzne, podmokłe łąki obfitujące w ziołorośla, rośliny wodne i bagienne. Znajdują się tu również lęgowiska wielu ptaków jak: perkozy, bociany, skowronki. Jest to region związany z Zespołem Jurajskich Parków Narodowych. W pobliskim sąsiedztwie szlaku znajduje się zarejestrowany pomnik przyrody w postaci dębów szypułkowych, których wiek określa się na około 200-300 lat.
Szlaki turystyczne
Szlak Żarecki (Cz – 1010) – rodzaj szlaku: pieszy, kolor szlaku żółty długości szlaku 21 km. Trasa Gniazdów – Koziegłowy – Miłość – Kuźnica Nowa – Lgota Nadwarcie – Żarki Letnisko – Koza – Żarki (miasto) - Leśniów – Przewodziszowice.

MAPA SZLAKU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Szlak Architektury Drewnianej – Pętla Częstochowska (180 km)
Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Złoty Potok – Żarki – Koziegłowy – Cynków – Woźniki – Boronów. Architektura drewniana. Uzupełnieniem jej są niezliczone kapliczki i krzyże przydrożne. Dzięki temu nasz wiejski pejzaż jest jedyny w swoim rodzaju.
Szlak Papieski: Kraków – Jasna Góra. Trasa: Kraków – Trzebinia – Olkusz – Wolbrom – Pilica – Ogrodzieniec – Siewierz – Koziegłowy – Częstochowa. Z zachowanych notatek dowiadujemy się, że Karol Wojtyła, jeszcze jako ksiądz, w dniach 22-25 września 1955 r. odbył tym szlakiem pielgrzymkę rowerową do Częstochowy.
Ścieżka dydaktyczna „Dęby Jurajskie”. Trasa ścieżki obejmuje: „Jurajska” w Postępie – dorzecze rzeki Warty – zbiornik retencyjny Lgota Górna.

Walory przyrodnicze

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego, obszar gminy Koziegłowy leży w obrębie dwóch podprowincji: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (większość terenu) oraz Niziny Opolskiej. Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Rezerwat znajduje się około 5 kilometrów na południowy zachód od miasta Koziegłowy, na terenie kompleksu leśnego należącego do Nadleśnictwa Siewierz. Jego powierzchnia wynosi 2,65 ha. Chronione jest tutaj naturalne środowisko cisa pospolitego (Taxus baccata). Tereny te stanowią element regionalnego jak i lokalnego systemu obszarów chronionych, tworząc jego „ruszt ekologiczny”. Należą do niego: dolina Warty, dolina Małej Panwi, obszary dolin Sarniego, Złotego i Bożego Stoku. Istotną rolę odgrywają kompleksy leśne na południu i północy gminy. W oddziale leśnym (291G) Postęp - Lgota Górna warto odwiedzić dwa pomniki przyrody: „Dęby Jurajskie” oraz grupę dębów w okolicy Lgoty Górnej.
Dęby Jurajskie W miejscowości Postęp, tuż obok rozlewni wód mineralnych, na skarpie rzecznej Warty rośnie grupa trzech wiekowych dębów szypułkowych (Quercus robur). Ich obwody wynoszą: 665 cm, 396 cm i 354 cm. Drzewa liczą sobie około 150-200 lat. Rozporządzeniem Nr 24/98 wojewody częstochowskiego, z dnia 17 grudnia 1998 r. oficjalnie uznane zostały za pomniki przyrody. Opiekuje się nimi rozlewnia wód mineralnych „Jurajska”. To ona zadbała o zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody i czuwa nad ich bezpieczeństwem. Dwa dęby szypułkowe (Quercus robur) rosną w pobliżu Lgoty Górnej, nieopodal łąki zwanej Małe Sole. Ich obwody wynoszą ok. 471 cm i 480 cm (średnica 150 cm i 152 cm). Ich wysokość sięga 25 m. Wiek dębów szacuje się na ok. 200 lat. 6 lutego 1996 r. dęby te zostały uznane za pomniki przyrody. Drzewa są okazałe i zdrowe. Wokół dębów rosną trzy młodsze i mniejsze okazy dębów szypułkowy (o średnicy ok. 130 cm i wysokości od 20 do 50 m). Są to drzewa długowieczne, których wiek możliwy do osiągnięcia szacuje się na ponad 700 lat. Ponadto na terenie gminy znajdują się inne warte obejrzenia drzewostany. Zaliczamy do nich: lipy drobnolistne (Tilia cordata) wokół Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach oraz przy murach dworku w Osieku. Obwód jednej z nich wynosi 380 cm. Ich wysokość dochodzi do 20 m. Liczą one około 150 lat. Równie interesujący cis pospolity (Taxus baccata) rośnie na terenie dawnych zabudowań dworskich (obecnie plebania) w Pińczycach. Drzewo ma ok. 80 cm obwodu.

Strona główna Drukuj dokument
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi