Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
niedziela, 20 października 2019 r. |
imieniny obchodzą: Irena, Kleopatra
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Tablica ogłoszeń. Komunikaty

Strona główna » Tablica ogłoszeń. Komunikaty

wielkość tekstu:A | A | A

Wody Polskie ogłosiły przetarg na konserwację rzeki Sarni Stok. Wszelkie informacje dostępne są w linku:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20350

 

 

Wykaz Nr GR.6845.12.2019

 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z poźn. zm.) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Uwagi

Rzeniszów

4

312/2

Niewydzielona część nieruchomości gruntowej  o pow. 204 m2

CZ1M/000049979/0

Nieruchomość lokalizowana jest w Rzeniszowie przy ul. Źródlanej 1, przedmiot dzierżawy obejmuje także zlokalizowane na nieruchomości  urządzenia wodne i ujęcie wód podziemnych (Studnia S-2) oraz prawo do poboru wód podziemnych z tego ujęcia

 

Cena czynszu stałego za wynosi  2367,14zł + 23% VAT miesięcznie płatny 14 dni od dnia otrzymania faktury. Czynsz zmienny – zależy od faktycznej ilości pobranej wody ze studni  S-2 w ciągu miesiąca według stawki netto za 1 m3 wody na kwotę zgodną z aktualnie obowiązującym ogólnym cennikiem ZUK w Koziegłowach dla odbiorców indywidualnych + 23% VAT płatny 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

Waloryzacja czynszu dzierżawnego dokonywana będzie przez wydzierżawiającego raz w roku do końca pierwszego kwartału w oparciu o wskaźnik inflacji w roku poprzednim ogłoszony przez GUS.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 08.11.2019r.

 

Koziegłowy, dn. 18.10.2019

 

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.6.2018

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

22

4694

2613

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Koziegłowy, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi 39 195,00zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.10.2019r. do dnia 01.11.2019r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 25.11.2019r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 11.10.2019

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.5.2018

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

28

6013

809

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Koziegłowy, posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Porajskiej oznaczona. Plan zagospodarowanie przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje.

Sprzedaż prawa własności

Cena prawa własności nieruchomości wynosi 28 315,00zł

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.10.2019r. do dnia 01.11.2019r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 2204 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 25.11.2019r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 11.10.2019

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6850.1.2019

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na okres 10 lat – niewydzielonej części nieruchomości o łącznej pow. 200 m2  znajdujących na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 931/4 obręb Lgota Górna będącej własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00019238/5 z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw. 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 11.07.2019 r.  do dnia 01.08.2019 r.

Koziegłowy, dn. 11.07.2019 r.

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2019

 

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdujących się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 3,10zł + 23 % VAT za m2 miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.06.2019. 

Koziegłowy, dn. 21.05.2019 r.