Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Tablica ogłoszeń. Komunikaty

Strona główna » Tablica ogłoszeń. Komunikaty

wielkość tekstu:A | A | A

W Y K A Z  Nr GR.6845.12.2018

Dot. przeznaczenia do najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie art. 35 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 160 m2  znajdujących się w budynku położonym w Koziegłowach ul. 3-Maja 33 usytuowanego na działce nr 7087/17 o pow. 0,2983ha obręb Koziegłowy będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW Nr CZ1M/00059461/9 z przeznaczeniem na sklep i pomieszczenia administracyjne.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 110/2018 z dn. 30 października 2018r. i wynosi 320,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego  miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 27.11.2018.

Koziegłowy, dn. 06.11.2018r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.11.2018 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

IV

 

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Koclin

1

163

2209

2209

CZ1M/00034053/5

Nieruchomość rolna

154,63

31.03

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 108/2018 z dn. 30.10.2018r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 06.11.2018r. do dnia 27.11.2018.

 Koziegłowy, dn. 06.11.2018

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Rola

RIVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Rola

Kl. VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

12

2314

2743

863

1580

300

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

161,98

31.03

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 99/2018 z dn. 12.10.2018r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 25.10.2018r. do dnia 15.11.2018.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

 

Koziegłowy, dn. 25.10.2018

 

Wykaz Nr GR.6845.9.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

uwagi

Mysłów

2

Niewydzielona część dz. nr 59/2

30

CZ1M/00003447/8

Na działce znajduje się szafa ONU (wraz z przyłączem energetycznym i kanalizacją kablową) Orange Polska S.A.

Uchwałą Nr 327/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 89/2018 z dnia 1.10.2018 i wynosi 10,00zł/m2 + 23% VAT  miesięcznie płatny do  ostatniego dnia miesiąca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 15.11.2018r.

Koziegłowy, 25.10.2018r.

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.6.2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

Lp.

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

 

Rola

RIIIb

[m2]

Rola

RIVa

[m2]

Rola

RIVb

[m2]

Rola

Kl. V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

1

Gniazdów-Mzyki

5

780

2849

0

2849

0

0

0

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

199,43

31.03

2

Gniazdów-Mzyki

6

925

2236

0

2236

0

0

0

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

156,52

31.03

3

Gniazdów-Mzyki

12

2210

2085

691

0

645

94

655

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

145,95

31.03

4

Gniazdów-Mzyki

12

2211

2149

726

 

643

111

669

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

150,43

 

31.03

 

5

Gniazdów-Mzyki

13

2526

1591

 

 

202

781

608

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

111,37

31.03

6

Gniazdów-Mzyki

13

2527

1535

 

 

193

651

691

CZ1M/00018598/9

Nieruchomość rolna

107,45

31.03

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 98/2018 z dn. 12.10.2018r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 25.10.2018r. do dnia 15.11.2018.

Koziegłowy, dn. 25.10.2018

 

 

 

Nr GR.6845.3.2018

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy
 i Miasta Koziegłowy przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVa

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

IVb

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Rola

V

[m2]

Pow. klaso

użyku

 

Ł IV

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość wywoławczego czynszu rocznego

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Wysokość wadium

Osiek

3

326

22450

9880

9620

2950

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1571,50

31 marca

157,15zł

Osiek

3

328

23010

18447

3940

623

-

CZ1M/00015061/5

Nieruchomość rolna

1610,70

31 marca

167,07zł

Osiek

3

335

10424

-

-

-

10424

CZ1M/00003550/3

Nieruchomość rolna

729,68

31 marca

72,97zł

 

 

1.      Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 o godz. 10.00 w dniu 28.11.2018r.

2.      Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości określonej powyżej. Wadium uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 26.11.2018r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: ,, WADIUM - Przetarg na dzierżawę działka nr ….., obręb …………”

3.      W dniu przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

4.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.

5.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6.      Oferent winien zapoznać się z projektem umowy dzierżawy zawierającym postanowienia w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu.

7.      Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu.

8.      Przetarg kończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie wynoszące 1% podanej ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.      Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

10.   Gmina i Miasto Koziegłowy nie ponosi kosztów wznowienia granic działki w celu wyznaczenia jej w terenie.

11.   Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnieni przetargu bez podania przyczyny.

12.   Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 25.10.2018

 

 

 

Wykaz Nr GR.6845.8.2018

dot. przedłużenia umowy dzierżawy na okres 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)  zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Rola

IVa

Łąka

 IV

Nr KW

uwagi

Koziegłowy

9

1932

3608

2459

1149

CZ1M/00050222/9

Nieruchomość rolna

 

Uchwałą Nr 326/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 września 2018r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy z aktualnym dzierżawcą wyżej przedstawionej nieruchomości.

Cena czynszu za przedmiot dzierżawy wynosi 184,01zł  rocznie płatny do 31 marca. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na 21 dni tj. do dnia 26.10.2018r.

Koziegłowy, 05.10.2018r.