Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 r. |
imieniny obchodzą: Horacy, Jerzy
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Tablica ogłoszeń. Komunikaty

Strona główna » Tablica ogłoszeń. Komunikaty

wielkość tekstu:A | A | A

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Droga

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Pińczyce

 

 

3

 

800/2

 

23705

 

9609

 

13395

 

-

 

405

 

296

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

1314,09

31 marca

Pińczyce

3

808

10142

-

8836

1306

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

562,22

31 marca

Pińczyce

3

809

14485

-

8205

6280

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

802,98

31 marca

Pińczyce

3

810

14465

-

8113

6352

-

-

CZ1M/15063/9

Działka rolna

801,87

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 23/2017 z dn. 01.03.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 02.03.2017r. do dnia 22.03.2017.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

 

Koziegłowy, dn. 02.01.2017

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Mysłów

 

 

3

 

174/2

 

10002

 

3503

 

4499

 

2000

CZ1M/00090549/9

Działka rolna

500,10

31 marca

 Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 5/2017 z dn. 05.01.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 05.01.2017r. do dnia 26.01.2017.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 17.02.2017r.

 

Koziegłowy, dn. 05.01.2017

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Koziegłowy, przy ulicy Gen. Bema oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 8377, 8462, 8474, 8463, 8477/1, 8375 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Lgota Mokrzesz, przy ulicy Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 92, 206, 211, 215, 221, 266, 281, dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 803 z późn. zm.)

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 obręb Koziegłowy o pow. 0,3020ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 119/XVII/2016 z dn. 25 lutego 2016r.Cena wywoławcza wynosi 9.000,00zł. Wadium wynosi.900,00zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 obręb Koziegłowy o pow. 0,4824ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088647/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 126/XVIII/2016 z dn. 17 marca 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.754,00zł. Wadium wynosi.675,40zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 09.09.2016r. od godz. 9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279-0000-0300-0068-2003-0017 (data wpływu na konto 06.09.2016r.)

Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier.(0 – 34)31 – 41 – 219 wew. 117.

Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Informuje, że wycofuje z ogłoszonego I przetargu do sprzedaży na dzień 29 czerwca  2016 r. na godz. 900 działkę położoną w miejscowości Koziegłowy oznaczoną numerem ewidencyjnym 4125 o powierzchni 0,3020 ha i działkę położoną w miejscowości Koziegłowy oznaczoną numerem ewidencyjnym 4945 o powierzchni 0,4824 ha umieszczone w pkt 3 i 4 w/w ogłoszenia i wyciągu z ogłoszenia  o I przetargu w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 782         z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2129 obręb Koziegłowy o pow. 0,0537 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Cena wywoławcza wynosi 1235,00 zł. Wadium wynosi 123,50 zł.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2189 obręb Koziegłowy o pow. 0,0384 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Cena wywoławcza wynosi 883,00 zł . Wadium wynosi 88,30 zł.

III. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 obręb Koziegłowy o pow. 0,3020 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 119/XVII/2016 z dn. 25 lutego 2016 r.Cena wywoławcza wynosi 9000,00 zł. Wadium wynosi 900,00zł.

IV. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 obręb Koziegłowy o pow. 0,4824 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088647/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 126/XVIII/2016 z dn. 17 marca 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.754,00 zł. Wadium wynosi 675,40 zł.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2016 r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34)3141219 wew. 117.

1/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 2129  o powierzchni 0,0537ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego          w Myszkowie o wartości 1.235,00zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych ).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

2/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 2189  o powierzchni 0,0384 ha, k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 883,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

3/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 o powierzchni 0,3020 ha , k.m.17 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

4/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 o powierzchni 0,4824 ha , k.m.22 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 6754,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

budynek o pow. użytkowej 340 m² po byłej szkole podstawowej w miejscowości Koziegłowy przy ul. Lipowej 12 położony na działce o  numerze ewidencyjnym 2582/1 o powierzchni 5799 m2, zapisanej w KW CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego  w Myszkowie.

Zarządzeniem Nr 18/2016 z dn. 11.02.2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ustalił stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej budynku – 5,00zł + 23% vat  i stawkę czynszu za 1m2   gruntu – 0,05zł + 23% vat. Cel dzierżawy – prowadzenie działalności opiekuńczej, w tym dla osób starszych. Cena wywoławcza ogółem wynosi 1.989,95zł + 23% vat. Wadium wynosi.200,00zł + 23% vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 .

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068- 2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34)3141219 wew. 117.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3375 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,0681ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 3.698,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.369,80zł + 23%vat.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 450,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3377 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1578ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 8.569,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.856,90zł + 23%vat.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8114 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 115/2015 z dn. 23.12.2015 r. Cena wywoławcza wynosi 405,70zł. Wadium wynosi 100,00zł.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8257 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 115/2015 z dn. 23.12.2015 r.Cena wywoławcza wynosi 412,85zł. Wadium wynosi 100,00zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r.o godz. 9³º w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.


Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2278 obręb Koziegłowy o pow. 0,9227ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8 Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 114/2015 z dn. 23.12.2015r.Cena wywoławcza wynosi 461,35zł. Wadium wynosi.100,00 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.


Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34) 314-12-19 wew. 117.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4122 obręb Koziegłowy o pow. 0,2957ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 88/XIII/2015 z dn. 26 listopada 2015r.Cena wywoławcza wynosi 11.207,00zł. Wadium wynosi.1.120,70zł. Do wartości działki zostanie doliczona wartość 450,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23. Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.


Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
I.
działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3584 o powierzchni 0,1663ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00085358/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.245,00zł.               
Wadium wynosi.224,50zł.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 11.06.2015r.
II przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 24.09.2015r.od godz.9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 21.09.2015r.)        
Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier.(0 – 34)31 – 41 – 219 wew. 117.
Do wartości działek nie jest wliczony koszt wznowienia granic działek.
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.
działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1480  o powierzchni 0,5289ha , k.m.9 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego          w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 17.516,80zł +23%vat. Wadium wynosi.1.751,68zł + 23%vat.

II
działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1758/2 o powierzchni 0,6590ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 17.186,40zł +23%vat. Wadium wynosi.1.718,64zł + 23%vat.

III.
działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2733 o powierzchni 0,2288ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 23.319,20zł +23%vat. Wadium wynosi.2.331,92zł + 23%vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.
I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 12.06.2015r.
Zarządzeniem Nr 76/2015 z dn. 24.08.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 20%.
II przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2015r.od godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2015r.
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/  w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.
działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 5287 o powierzchni 0,2206ha, k.m.23 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 48/VIII/2015 z dn. 21 maja 2015r.Cena wywoławcza wynosi 4.103,00zł . Wadium wynosi.410,30zł.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 23.09.2015r. od godz. 9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 18.09.2015r.) Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier. (0–34) 31 – 41 – 219 wew. 117.
Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 102, poz. 518 z późn. zm.).
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Pustkowie Lgockie, przy ulicy Dębowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 424/2, 493, 497, 500, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 527 dla której nie jest urządzona księga wieczysta.
2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.
3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. 
5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).
 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1480 o powierzchni 0,5289ha , k.m.9 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 21.896,00zł +23%vat. Wadium wynosi.2.189,60zł + 23%vat.

II

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1511 o powierzchni 0,3130ha , k.m.9 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.382,00zł +23%vat. Wadium wynosi. 438,20zł + 23%vat.

III

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1758/2 o powierzchni 0,6590ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 21.483,00zł +23%vat. Wadium wynosi.2.148,30zł + 23%vat.

IV

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2209 o powierzchni 0,3880ha , k.m.12 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.432,00zł +23%vat. Wadium wynosi.543.20zł + 23%vat.

V

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2458  o powierzchni 0,1928ha , k.m.13 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.699,00zł +23%vat. Wadium wynosi.269,90zł + 23%vat.

VI

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2487 o powierzchni 0,3573ha , k.m.13 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.109,00zł +23%vat. Wadium wynosi.510,90zł + 23%vat.

VII

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2494 o powierzchni 0,1800ha , k.m.13 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.520,00zł +23%vat. Wadium wynosi.252,00zł + 23%vat.

VIII

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2615  o powierzchni 0,2028ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.839,00zł +23%vat. Wadium wynosi.283,90zł + 23%vat.

IX

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2617 o powierzchni 0,2516ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.522,00zł +23%vat. Wadium wynosi.352,,20zł + 23%vat.

X.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2726  o powierzchni 0,1092ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.529,00zł +23%vat. Wadium wynosi.152,90zł + 23%vat.

XI

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2728  o powierzchni 0,2006ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.808,00zł +23%vat. Wadium wynosi.280,80zł + 23%vat.

XII

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2732 o powierzchni 0,5479ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 7.671,00zł +23%vat. Wadium wynosi.767,10zł + 23%vat

XIII.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2733  o powierzchni 0,2288ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 29.149,00zł +23%vat. Wadium wynosi.2.914,90zł + 23%vat.

XIV

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 2546  o powierzchni 0,1741ha , k.m.14 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.437,00zł +23%vat. Wadium wynosi.243,70zł + 23%vat.

XV

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 3292 o powierzchni 0,4301ha , k.m.16 niezabudowana zapisana w CZ1M/00093997/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.021,00zł +23%vat. Wadium wynosi.602,10zł + 23%vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta  w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/  w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1843 o powierzchni 0,2693ha , k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00015940/1 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.986,00zł.Wadium wynosi 398,60zł.

II

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1755/4 o powierzchni 1,1078ha , k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026954/2 Sądu Rejonowego   w Myszkowie Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.626,00zł.Wadium wynosi 1.362,60zł.

III

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1845/1o powierzchni 0,3600ha, k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00032015/3 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.328,00zł.Wadium wynosi 532,80zł.

IV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1845/2 o powierzchni 0,4069ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00019267/7 Sądu Rejonowego   w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.022,00zł.Wadium wynosi 602,20zł.

V

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1759 o powierzchni 0,2897ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.635,00zł.Wadium wynosi 463,50zł.

VI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1765 o powierzchni 0,0982ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026375/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.542,00zł.Wadium wynosi 154,20zł.

VII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 1890 o powierzchni 1,0571ha , k.m. 8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.002,00zł.Wadium wynosi 1.300,20zł.

VIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3499/1 o powierzchni 0,2245ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00077937/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.031,00zł.Wadium wynosi 303,10zł.

IX

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3528/1 o powierzchni 0,2280ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00077937/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.078,00zł.Wadium wynosi 307,80zł.

 X

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3533 o powierzchni 0,2497ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.995,00zł.Wadium wynosi 399,50zł.

XI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3562 o powierzchni 0,2179ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00085358/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.486,00zł.Wadium wynosi 348,60zł.

XII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3584 o powierzchni 0,1663ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00085358/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.245,00zł.Wadium wynosi 224,50zł.

XIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3608 o powierzchni 0,2647ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.235,00zł.Wadium wynosi 423,50zł.

XIV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 3686 o powierzchni 0,6198ha , k.m. 15 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.731,00zł.Wadium wynosi 973,10zł.

XV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4349 o powierzchni 0,6414ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00092715/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.493,00zł.Wadium wynosi 949,30zł.

 XVI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4514  o powierzchni 0,2648ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.601,00zł.Wadium wynosi 360,10zł.

XVII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4521 o powierzchni 0,4146ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.887,00zł.Wadium wynosi 588,70zł.

XVIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4375 o powierzchni 0,4552ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.737,00zł.Wadium wynosi 673,70zł.

XIX

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4399 o powierzchni 0,1505ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.408,00zł.Wadium wynosi 240,80zł.

XX

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4534  o powierzchni 0,4066ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.489,00zł.Wadium wynosi 548,90zł.

XXI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4423 o powierzchni 0,1398ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.887,00zł.Wadium wynosi 188,70zł.

XXII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4535o powierzchni 0,4264ha , k.m. 19 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.311,00zł.Wadium wynosi 631,10zł.

XXIII

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4622o powierzchni 0,1716ha  k.m. 20 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.694,00zł.Wadium wynosi 269,40zł.

XXIV

 działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4691 o powierzchni 1,1757ha , k.m. 21 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.756,00zł.Wadium wynosi 1.375,60zł.

XXV

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4662 o powierzchni 0,2276ha , k.m. 21 niezabudowana zapisana w CZ1M/00015695/8 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.368,00zł.Wadium wynosi 336,80zł.

XXVI

działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 7620 o powierzchni 0,4756ha , k.m. 37 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.468,00zł.Wadium wynosi 646,80zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 806   o powierzchni 0,2481ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00084549/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 315/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 8.150,25zł +23%vat. Wadium wynosi.815,10zł + 23%vat.

II.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 328/1 o powierzchni 0,2615ha , k.m.2 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.315,75zł +23%vat. Wadium wynosi.931,60zł + 23%vat.

III..

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 682 o powierzchni 0,1653 ha , k.m.4 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.186,00zł +23%vat. Wadium wynosi.318,60zł + 23%vat.

IV.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 821 o powierzchni 0,4111ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 11.439,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.143,90zł + 23%vat.

V.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 822 o powierzchni 0,2672ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 7.434,75zł +23%vat. Wadium wynosi.743,50zł + 23%vat.

VI.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 877 o powierzchni 0,2328ha , k.m.5 niezabudowana zapisana w CZ1M/00026765/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 6.477,75zł +23%vat. Wadium wynosi.647,80zł + 23%vat.

VII.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1062 o powierzchni 0,3250ha , k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00087992/5 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.043,50zł +23%vat. Wadium wynosi.904,40zł + 23%vat.

VIII.

działka położona w miejscowości Gniazdów - Mzyki oznaczona numerem ewidencyjnym 1068  o powierzchni 0,2310ha , k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050056/4 Sądu Rejonowego  w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 8.229,75zł +23%vat. Wadium wynosi.823,00zł + 23%vat.

Do wartości każdej działki zostanie doliczona wartość  za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 05.02.2015r.

Zarządzeniem Nr 34/2015 z dn. 09.04.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 25%.

 

II przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu  o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/   w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2  o powierzchni 0,8114ha, k.m.1 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 30.245,25zł +23%vat. Wadium wynosi.3.024,60zł + 23%vat.

II.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 o powierzchni 0,8257ha, k.m.1 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 30.777,75zł +23%vat. Wadium wynosi.3.077,80zł + 23%vat.

III.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 546/1 o powierzchni 1,6467ha, k.m.2 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 31.493,25zł +23%vat. Wadium wynosi.3.149,40zł + 23%vat.

IV.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 1165/2 o powierzchni 1,7400ha, k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 33.277,50zł +23%vat. Wadium wynosi.3.327,80zł + 23%vat.

V..

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 1230  o powierzchni 0,9560ha, k.m.7 niezabudowana zapisana w CZ1M/00032400/9 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 315/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 35.634,75zł +23%vat. Wadium wynosi.3.563,50zł + 23%vat.

VI.

działka położona w miejscowości Siedlec Duży oznaczona numerem ewidencyjnym 1463 o powierzchni 0,4200ha, k.m.8 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050054/0 Sądu Rejonowego w Myszkowie. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 13.545,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.354,50zł + 23%vat.

Do wartości każdej działki zostanie doliczona wartość  za wykonanie operatu szacunkowego działki.

I przetarg nieograniczony odbył się w dniu 04.02.2015r.

Zarządzeniem Nr 35/2015 z dn. 09.04.2015r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy obniżył cenę wywoławczą o 25%.

II przetarg odbędzie się w dniu 20.05.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
 
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.
I.
Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1446 obręb Gniazdów -Mzyki o pow. 0,2877ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00087992/5 Podstawa przeznaczenia do dzierżawy : Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 85/2013 z dn. 22.10.2013r.Cena wywoławcza wynosi 143,85zł. Wadium wynosi.100,00zł.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 07.01.2014r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.
 
Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2014r.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gniazdów-Mzyki i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.
 
 
 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 3977 obręb Koziegłowy o pow. 0,1401ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00032015/3 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 2.858,00zł. Wadium wynosi.285,80zł.

II. Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 3976 obręb Koziegłowy o pow. 0,2856ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 5.826,00zł. Wadium wynosi.582,60zł.

III.Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 8545/3 obręb Koziegłowy o pow. 0,1634ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 27.337,00zł + 23% vat. Wadium wynosi.2.733,70zł + 23%vat.

IV.Nieruchomość położona w Mysłowie, oznaczona numerem ewidencyjnym 82 obręb Mysłów o pow. 0,2700ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050050/2. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIV/2013 z dn. 19 września 2013r.Cena wywoławcza wynosi 6.777,00zł. Wadium wynosi.677,70zł.

 Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2014r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.

 Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2014r.

 Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mysłów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r., nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 2129 obręb Koziegłowy o pow. 0,0537ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.246,00zł. Wadium wynosi.124,60zł.

II.

Nieruchomość położona w Koziegłowach, oznaczona numerem ewidencyjnym 2189 obręb Koziegłowy o pow. 0,0384ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 891,00zł. Wadium wynosi.89,10zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2014r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014r .,poz. 518 z późn. zm.)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w Glinianej Górze, oznaczona numerem ewidencyjnym 739/2 obręb Gliniana Góra o pow. 0,0921ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00071793/5 Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.400,00zł + 23% vat. Wadium wynosi.140,00zł.+ 23% vat.

II.

Nieruchomość położona w Glinianej Górze, oznaczona numerem ewidencyjnym 653 obręb Gliniana Góra o pow. 0,1942ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00071793/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży : Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 218/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.661,00zł. Wadium wynosi.266,10zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2014r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2014r.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8114ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 40.327,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.032,70zł + 23%vat.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8257ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 41.037,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.103,70zł + 23%vat.

III.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 546/1 obręb Siedlec Duży o pow. 1,6467ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 41.991,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.199,10zł + 23%vat.

IV.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 1165/2 obręb Siedlec Duży o pow. 1,7400ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 44.370,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.437,00zł + 23%vat.

V.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 1230 obręb Siedlec Duży o pow. 0,9560ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00032400/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 47.513,00zł +23%vat. Wadium wynosi.4.751,30zł + 23%vat.

VI.

Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 1463 obręb Siedlec Duży o pow. 0,4200ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 318/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 18.060,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.806,00zł + 23%vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4040 obręb Koziegłowy o pow. 0,1811ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.423,00zł. Wadium wynosi.342,30zł.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4041 obręb Koziegłowy o pow. 0,1957ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.699,00zł. Wadium wynosi.369,90zł.

III.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1466 obręb Koziegłowy o pow. 0,4173ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00070023/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.924,00zł. Wadium wynosi.492,40zł.

IV.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1467 obręb Koziegłowy o pow. 0,1571ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.854,00zł. Wadium wynosi.185,40zł.

V.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1469 obręb Koziegłowy o pow. 0,1682ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 1.985,00zł. Wadium wynosi.198,50zł.

VI.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1689 obręb Koziegłowy o pow. 0,6967ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 11.287,00zł. Wadium wynosi.1.128,70zł.

VII.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1818/1 obręb Koziegłowy o pow. 0,2165ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 3.009,00zł. Wadium wynosi.300,90zł.

VIII.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1818/2 obręb Koziegłowy o pow. 0,0619ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 687,00zł. Wadium wynosi.68,70zł.

 

IX.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1818/4 obręb Koziegłowy o pow. 0,1759ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.445,00zł. Wadium wynosi.244,50zł.

X.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1822 obręb Koziegłowy o pow. 0,3155ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00015940/1. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.385,00zł. Wadium wynosi.438,50zł.

XI.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1826 obręb Koziegłowy o pow. 0,2179ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.833,00zł. Wadium wynosi.283,30zł.

XII.

Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 1827 obręb Koziegłowy o pow. 0,3468ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 317/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.133,00zł. Wadium wynosi.513,30zł.

Do wartości każdej działki zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.02.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2015r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 806 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2481ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00084549/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XLV/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 10.867,00zł +23%vat. Wadium wynosi.1.086,70zł + 23%vat.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 328/1 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2615ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 12.421,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.242,10 zł + 23% vat.

III.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 676 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2702ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 5.539,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.553,90zł + 23% vat.

IV.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 682 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1653ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 4.248,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.424,80zł + 23% vat.

V.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 821 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,4111ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00026765/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 15.252,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.525,20 zł + 23% vat.

VI.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 822 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2672ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 9.913,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.991,30zł + 23% vat.

VII.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 877 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2328ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00026765/0. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 8.637,00zł + 23%vat. Wadium wynosi 863,70zł + 23% vat.

VIII.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 959 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1413ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 2.331,00zł. Wadium wynosi 233,10zł.

IX.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1062 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,3250ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00087992/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 12.058,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.205,80 zł + 23% vat.

X.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 1068 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,2310ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 316/XXXIX/2014 z dn. 25 września 2014r.Cena wywoławcza wynosi 10.973,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.1.097,30zł + 23% vat.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2015r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2015r.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi
Do tradycji w Koziegłowach, należy wytwarzanie rękodzieła ludowego z wiórek drzewnych tzw. łyków. Jest to jedyne miejsce w Polsce, a być ... więcej »