Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
niedziela, 19 sierpnia 2018 r. |
imieniny obchodzą: Emilia, Julinan
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Tablica ogłoszeń. Komunikaty

Strona główna » Tablica ogłoszeń. Komunikaty

wielkość tekstu:A | A | A

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1.     Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb:

1.1.Koziegłowy, przy ul. Wylągi, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3238,

1.2. Koziegłowy przy ul. Miłej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 7503   

1.3. Siedlec Duży przy ul. Leśnej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1492, 1510, 1519, 1558, 1845

1.4. Koziegłówki przy ul. Cichej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 175

 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2.  Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3.  Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy od dnia 18.05.2018r. zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4.  Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5.  Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

Koziegłowy, 18.05.2018r.

 

 

 

Nr GR.6840.8.2015

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.8.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena nieruchomości

 

 

Koziegłowy

35

7466/24

749

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

20 972,00

Koziegłowy

35

7466/25

534

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, bez bezpośredniego dojazdu i dostępu do drogi, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

14 952,00

Koziegłowy

35

7466/26

299

CZ1M/00049153/4

Nieruchomość niezabudowana, z dostępem do drogi dojazdowej o nawierzchni żużlowej, nieuzbrojona. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nie obowiązuje. Nieruchomość usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Sarni Stok

Sprzedaż prawa własności

8 372,00

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 29.06.2018 do dnia 20.07.2018

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 13.08.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 29.06.2018r.

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8b.2015

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 54/72 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Mysłów

3

243

0,2100

CZ1M/00088702/3

 

Działka położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów zlokalizowana przy drodze, o kształcie zbliżonym do prostokąta, częściowo ogrodzona, niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „MN 1”- tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą

Cena udziału wynoszącego 54/72 w prawie własności nieruchomości wynosi 27 027,00 zł + 23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 14.05.2018r.  do dnia 05.06.2018 r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 29.06.2018 r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11, tel. 34/314-12-19 wew. 117-  w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 14.05.2018 r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.5.2016

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Mysłów

4

467

1200

CZ1M/00050050/2

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów z dostępem do drogi. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy oznaczona symbolem planu „R- tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej” oraz „1KDd” – teren przeznaczony pod drogę dojazdową na pow. ok. 35m2. Klasoużytki: N -1200m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

9500,00zł + 23% VAT

Koziegłowy

14

3305

816

CZ1M/00050222/9

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Koziegłowy z dostępem do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy i Miasta Koziegłowy wskazana pod tereny rolnicze.  Klasoużytki: RIVb-613m2, RV 203m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

2855,00zł

Koziegłowy

14

3306

1471

CZ1M/00050222/9

Działka nieogrodzona, niezabudowana położona w strefie peryferyjnej m. Koziegłowy  z dostępem do drogi. Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” Gminy i Miasta Koziegłowy wskazana pod tereny rolnicze.  Klasoużytki: RIVb-1245m2, RV 226m2

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

4750,00zł

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 26.03.2018r.  do dnia 17.04.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 07.05.2018r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego niegraniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Sprzedaż nastąpi za ceną osiągniętą w przetargu i jeśli nie podlega zwolnieniu zostanie powiększona o podatek VAT.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 26.03.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.9.2015

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 z późn zm.) w związku z §3, §6, §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 1490)

ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
 i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena wywoławcza nieruchomości

 

 

Wadium w złotych

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 244//XXXIV/2017 z dn. 28.09.2017r.

2898zł+23% VAT

357,00zł

 

Ze względu na powierzchnię, szerokość, długość i lokalizację oraz jej usytuowanie nieruchomość  nie spełnia kryteriów samodzielnej działki budowlanej i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość wobec czego przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych.

 

1.      Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. nr 23 o godz. 10.00 w dniu 19.03.2018r.

2.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć w zaklejonych kopertach z dopiskiem „przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości” dokumenty potwierdzające uprawnienia do uczestnictwa w przetargu tj. wydruk księgi wieczystej, akt notarialny nabycia bądź inny dokument świadczący o prawie własności do nieruchomości przyległej oraz dowód wpłaty wadium w biurze obsługi mieszkańców Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy w terminie do dnia  14.03.2018r.

3.      Komisja przetargowa w dniu 16.03.2018r. wywiesi na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

4.      Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium.

5.      Wadium w wysokości określonej powyżej uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie wpłaty przelewem najpóźniej do dnia 14.03.2018r. na konto Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prowadzone przez Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017  (data wpływu na konto 14.03.2018r.)

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.      Gmina i Miasto Koziegłowy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży nieruchomości do dnia poprzedzającego dzień zawarcia aktu notarialnego ulega przepadkowi.     

9.      Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w KW ponosi Nabywca.

10.   Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

11.   Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnieni przetargu bez podania przyczyny.

12.   Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

 Koziegłowy, dn. 15.02.2018

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.8a.2015

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 18/144 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Mysłów

5

571

0,4300

CZ1M/00080917/7

 

Działka jest położona w strefie peryferyjnej m. Mysłów zlokalizowana przy drodze lolalnej, nieogrodzona, niezabudowana. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
i Miasta Koziegłowy oznaczona symbolem planu „R”-tereny rolnicze
z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej oraz „1KDd –teren przeznaczony pod drogę dojazdową”. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.

Cena udziału wynoszącego 18/144 w prawie własności nieruchomości wynosi 2400,00 zł + 23% VAT.

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 01.02.2018  do dnia 22.02.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2018r.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.3.2017

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wymiarze 1/8 w prawie własność nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Charakterystyka nieruchomości:

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

[ha]

Symbol klasoużytku

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

Miłość

3

293

1,0070

Ls V

CZ1M/00099678/5

 

Działka jest położona w strefie peryferyjnej m. Miłosć zlokalizowana przy drodze gruntowej. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy  oznaczona symbolem planu „ZL”-tereny lasów. Teren działki posiada kształt trapezu zalesiony kilkunastoletnim lasem liściastym (brzoza) o przeciętnym stopniu zadrzewienia.

Cena udziału wynoszącego 1/8 w prawie własności nieruchomości wynosi 3500,00 zł.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 01.02.2018r.  do dnia 22.02.2018r.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 16.03.2018r.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2016

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

16

3322/1

123

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów nie posiada dostępu do drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
Klasoużytki: RIVb-130m2, RV 732m2, RVI 58m2

Sprzedaż prawa własności

455,00zł + 23% VAT

Gniazdów-Mzyki

16

3322/2

1503

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów posiada dostępu do drogi gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. KlasoużytkiL RV-1034m2,  RVI 469m2

Sprzedaż prawa własności

3677,00zł+23% VAT

Gniazdów-Mzyki

16

3322/3

920

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Gniazdów nie posiada dostępu do drogi. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem R-tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. KlasoużytkiL RIVb- 130m2 RV-732m2,  RVI 58m2

Sprzedaż prawa własności

1786,00zł+23%VAT

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 01.02.2018  do dnia 22.02.2018

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 121 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego niegraniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 01.02.2018

 

  

W Y K A Z  Nr GR.6845.9.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.  działki

[ m2]

Pow. klaso użytku

 

Łąka

IV

[m2]

Pow. klaso użytku

 

Rola

V

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Lgota Górna

2

275

2092

1224

868

CZ1M/00019238/5

Nieruchomość rolna

146,44

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 106/2017 z dn. 13.11.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 14. 11.2017r. do dnia 05.12.2017

                                                                     

Koziegłowy, dn. 14.11.2017r.

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej oznaczona. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

2898zł+23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.11.2017  do dnia 30.11.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 09.11.2017

 

 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.9.2015

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

 [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

 

Gniazdów-Mzyki

9

1438/4

216

CZ1M/00050056/4

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miejscowości Mzyki posiada bezpośrednie dostęp do drogi- ul. Szkolnej oznaczona. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-tereny zabudowy mieszkaniowej- uzupełniającej zabudowę istniejącą.

Sprzedaż prawa własności

2898zł+23% VAT

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 09.11.2017  do dnia 30.11.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 22.12.2017r.

W/w nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Informacji o nieruchomości udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy  Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy pok. 11
 tel. 343141219 wew. 117 w godzinach pracy urzędu.

Koziegłowy, dn. 09.11.2017

 

W Y K A Z Nr GR.6845.8.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.


Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

IVb

[m2]

Rola

VI

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Huta Stara

1

157

1500

-

1500

CZ1M/00066506/9

Działka rolna

75,00

31 marca

Huta Stara

1

144

7400

7400

-

CZ1M/00076738/7

Działka rolna

370,00

31 marca


Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 77/2017 z dn. 18.09.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 20.09.2017r. do dnia 11.10.2017.

 

Koziegłowy, dn. 20.09.2017

 

 

Wykaz nieruchomości Nr GR.6840.1.2017

stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

 

Koziegłówki

 

 

1

 

9/10

 

3616

CZ1M/00057440/2

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny Usług komercyjnych, produkcji i składowania (P)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 170 097,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 160 961,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych )

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 9 136,00zł (dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotoch)

Koziegłówki

1

9/11

396

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 21.07.2017 do dnia 11.08.2017

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.09.2017

Koziegłowy, dn. 21.07.2017

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2017
Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdującech się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.08.2017.
 

 

Wykaz nieruchomości  Nr GR.6840.1.2017
stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 32 ust. 1, art. 37ust.2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.)

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Nr

KW

Opis nieruchomości i przeznaczenie nieruchomości

 Cena nieruchomości

 

Koziegłówki

 

 

1

 

9/10

 

3616

CZ1M/00057440/2

 

Nieruchomość gruntowa będąca w użytkowaniu wieczystym, budynki i budowle znajdujące się na działce stanowią odrębną własność użytkownika wieczystego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenie wskazanym pod tereny Usług komercyjnych, produkcji i składowania (P)

Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 170 097,00zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych). Na poczet ceny zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zaliczono kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 160 961,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych )

Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego wynosi 9 136,00zł (dziewięć  tysięcy sto trzydzieści sześć  złotoch)

Koziegłówki

1

9/11

396

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 21.07.2017  do dnia 11.08.2017
Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 04.09.2017
Koziegłowy, dn. 21.07.2017

W Y K A Z  Nr GR.6845.3.2017
Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości – pomieszczeń o łącznej pow. 150 m2  znajdującech się w budynku położonym w Mysłowie ul. Leśna 2 usytuowanego  na działce nr 59/3 obręb Mysłów będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00003447/8 z przeznaczeniem na magazyn.  Nieruchomość  przeznaczona do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 300,00 zł + 23 % VAT miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz najmu co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.
Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 11.08.2017.
Koziegłowy, dn. 21.07.2017r.

W Y K A Z  Nr GR.6845.7.2017

Dot. przedłużenia umowy najmu na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu o pow. 104,39 m2  znajdującego się w budynku Domu Ludowego w Gniazdowie ul. Szkolna 11 usytuowanego  na działce nr 3192  obręb Gniazdów-Mzyki będącego własnością Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie KW
 Nr CZ1M/00050056/4  składającego się z sklepu z zapleczem, pomieszczenia gospodarczego, łazienki i korytarza.  Nieruchomość  przeznaczonego do najmu na okres do 3 lat. Czynsz najmu wynosi 387,64 zł + 23 % VAT płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury. Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 27.07.2017.

Koziegłowy, dn. 06.07.2017

 

 

 

Wykaz Nr GR.6845.6.2017

 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm). i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Obręb

Nr mapy

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Uwagi

Koziegłówki

1

niewydzielona część działki nr 21/30

2m2

CZ1M/00068193/5

Umieszczenie tablicy informacyjnej

 

Cena czynszu stałego za 1 m 2  wynosi  10zł + 23% VAT miesięcznie płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.

Waloryzacja czynszu dzierżawnego dokonywana będzie przez wydzierżawiającego raz w roku do końca pierwszego kwartału w oparciu o wskaźnik inflacji w roku poprzednim ogłoszony przez GUS.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. do dnia 27.07.2017

 Koziegłowy, dn. 06.07.2017


 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.5.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

  

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Kl.
B [m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. RIVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu miesięcznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty

Gniazdów-Mzyki

1

16

 

 

2559

103

1039

1417

CZ1M/00103939/5

Działka zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 99m2 na cele rolnicze

 

108,41+ 23% VAT

Ostatni dzień każdego miesiąca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 51/2017 z dn. 02.06.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 02.06.2017r. do dnia 23.06.2017.

Koziegłowy, dn. 02.06.2017 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.4.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat


Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

  

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl. W-RIVb

[m2]

Rola

Kl.

V

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

Gniazdów-Mzyki

14

2733

 

 

2288

-

1828

21

439

CZ1M/00087992/5

Działka rolna

114,40

31 marca

Gniazdów-Mzyki

9

1480

5289

5289

-

-

-

CZ1M/00050056/4

Działka rolna

264,45

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 50/2017 z dn. 31.05.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni od dnia 02.06.2017r. do dnia 23.06.2017.

                                                                         

Koziegłowy, dn. 02.06.2017

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.2.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow.

ogólna[ m2]

Łąka

III

[m2]

Rola

Kl. IIIb

[m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Droga

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Pińczyce

 

 

3

 

800/2

 

23705

 

9609

 

13395

 

-

 

405

 

296

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

1314,09

31 marca

Pińczyce

3

808

10142

-

8836

1306

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

562,22

31 marca

Pińczyce

3

809

14485

-

8205

6280

-

-

 

CZ1M/15063/9

 

Działka rolna

 

802,98

31 marca

Pińczyce

3

810

14465

-

8113

6352

-

-

CZ1M/15063/9

Działka rolna

801,87

 

31 marca

 

Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 23/2017 z dn. 01.03.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 02.03.2017r. do dnia 22.03.2017.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą składać wnioski w tej sprawie w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

 

Koziegłowy, dn. 02.01.2017

 

 

 

W Y K A Z  Nr GR.6845.1.2017

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Koziegłowach na podstawie  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późniejszymi zmianami ) i zgodnie z art. 35 pkt. 1 podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat. 

 

Obręb

Nr arkusza mapy

Nr działki

Pow. [ m2]

Rola

Kl. IVa

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Rola

Kl. IVb

[m2]

Nr

KW

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu rocznego

[zł.]

Termin wnoszenia opłaty rocznej

 

Mysłów

 

 

3

 

174/2

 

10002

 

3503

 

4499

 

2000

CZ1M/00090549/9

Działka rolna

500,10

31 marca

 Cenę za 1m2 nieruchomości ustalił Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Zarządzeniem Nr 5/2017 z dn. 05.01.2017r.

Czynsz dzierżawy co roku będzie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni do dnia 05.01.2017r. do dnia 26.01.2017.

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. 1774 z późn. zm.) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 17.02.2017r.

 

Koziegłowy, dn. 05.01.2017

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Koziegłowy, przy ulicy Gen. Bema oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 8377, 8462, 8474, 8463, 8477/1, 8375 dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

1. Informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gminie Koziegłowy obręb Lgota Mokrzesz, przy ulicy Szkolnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 92, 206, 211, 215, 221, 266, 281, dla których nie jest urządzona księga wieczysta.

2. Podział nieruchomości opisanej w pkt. 1 jest niezbędny dla realizacji celu publicznego polegającego na urządzeniu i budowie gminnej drogi publicznej.

3. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości opisanej w pkt. 1, aby w terminie 2 miesięcy zgłosiły się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3 zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości i wydane decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

5. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (http://www.kozieglowy.pl/kategorie/tablica_ogloszen_komunikaty), a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim).

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 803 z późn. zm.)

Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 obręb Koziegłowy o pow. 0,3020ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 119/XVII/2016 z dn. 25 lutego 2016r.Cena wywoławcza wynosi 9.000,00zł. Wadium wynosi.900,00zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 obręb Koziegłowy o pow. 0,4824ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088647/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 126/XVIII/2016 z dn. 17 marca 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.754,00zł. Wadium wynosi.675,40zł.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 09.09.2016r. od godz. 9ºº pokój 23. Wadium w wysokości 10% wartości brutto działki należy wpłacać na konto tutejszego urzędu tj. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków Oddział w Koziegłowach Nr 208279-0000-0300-0068-2003-0017 (data wpływu na konto 06.09.2016r.)

Wadium ulega przepadkowi w chwili uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Koziegłowach pokój 11, tel. kier.(0 – 34)31 – 41 – 219 wew. 117.

Do wartości działki nie jest wliczony koszt wznowienia granic działki.

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy

Informuje, że wycofuje z ogłoszonego I przetargu do sprzedaży na dzień 29 czerwca  2016 r. na godz. 900 działkę położoną w miejscowości Koziegłowy oznaczoną numerem ewidencyjnym 4125 o powierzchni 0,3020 ha i działkę położoną w miejscowości Koziegłowy oznaczoną numerem ewidencyjnym 4945 o powierzchni 0,4824 ha umieszczone w pkt 3 i 4 w/w ogłoszenia i wyciągu z ogłoszenia  o I przetargu w związku ze zmianą przepisów wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 782         z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2129 obręb Koziegłowy o pow. 0,0537 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Cena wywoławcza wynosi 1235,00 zł. Wadium wynosi 123,50 zł.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2189 obręb Koziegłowy o pow. 0,0384 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050222/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 262/XXXIX/2014 z dn. 27 lutego 2014 r. Cena wywoławcza wynosi 883,00 zł . Wadium wynosi 88,30 zł.

III. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 obręb Koziegłowy o pow. 0,3020 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 119/XVII/2016 z dn. 25 lutego 2016 r.Cena wywoławcza wynosi 9000,00 zł. Wadium wynosi 900,00zł.

IV. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 obręb Koziegłowy o pow. 0,4824 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088647/9. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy  i Miasta w Koziegłowach Nr 126/XVIII/2016 z dn. 17 marca 2016r.Cena wywoławcza wynosi 6.754,00 zł. Wadium wynosi 675,40 zł.

Do wartości działek zostanie doliczona wartość za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2016 r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 (wg kolejności działek umieszczonych w ogłoszeniu o przetargu).

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34)3141219 wew. 117.

1/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 2129  o powierzchni 0,0537ha , k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego          w Myszkowie o wartości 1.235,00zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych ).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

2/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 2189  o powierzchni 0,0384 ha, k.m.10 niezabudowana zapisana w CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 883,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

3/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4125 o powierzchni 0,3020 ha , k.m.17 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088452/5 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

4/ działka położona w miejscowości Koziegłowy oznaczona numerem ewidencyjnym 4945 o powierzchni 0,4824 ha , k.m.22 niezabudowana zapisana w CZ1M/00088647/9 Sądu Rejonowego   w Myszkowie o wartości 6754,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

budynek o pow. użytkowej 340 m² po byłej szkole podstawowej w miejscowości Koziegłowy przy ul. Lipowej 12 położony na działce o  numerze ewidencyjnym 2582/1 o powierzchni 5799 m2, zapisanej w KW CZ1M/00050222/9 Sądu Rejonowego  w Myszkowie.

Zarządzeniem Nr 18/2016 z dn. 11.02.2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ustalił stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej budynku – 5,00zł + 23% vat  i stawkę czynszu za 1m2   gruntu – 0,05zł + 23% vat. Cel dzierżawy – prowadzenie działalności opiekuńczej, w tym dla osób starszych. Cena wywoławcza ogółem wynosi 1.989,95zł + 23% vat. Wadium wynosi.200,00zł + 23% vat.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23 .

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068- 2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34)3141219 wew. 117.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3375 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,0681ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 3.698,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.369,80zł + 23%vat.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 450,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

II.

Nieruchomość położona w miejscowości Gniazdów-Mzyki, oznaczona numerem ewidencyjnym 3377 obręb Gniazdów-Mzyki o pow. 0,1578ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050056/4. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 110/XVI/2016 z dn. 21 stycznia 2016r.Cena wywoławcza wynosi 8.569,00zł + 23%vat. Wadium wynosi.856,90zł + 23%vat.

Do wartości działki zostanie doliczona wartość 420,00 zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23

Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 11/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8114 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 115/2015 z dn. 23.12.2015 r. Cena wywoławcza wynosi 405,70zł. Wadium wynosi 100,00zł.

II. Nieruchomość położona w miejscowości Siedlec Duży, oznaczona numerem ewidencyjnym 12/2 obręb Siedlec Duży o pow. 0,8257 ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00050054/0. Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 115/2015 z dn. 23.12.2015 r.Cena wywoławcza wynosi 412,85zł. Wadium wynosi 100,00zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016r.o godz. 9³º w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.


Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r.,poz. 782 z późn. zm.)


Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 2278 obręb Koziegłowy o pow. 0,9227ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00092715/8 Podstawa przeznaczenia do dzierżawy: Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 114/2015 z dn. 23.12.2015r.Cena wywoławcza wynosi 461,35zł. Wadium wynosi.100,00 zł.


Przetarg odbędzie się w dniu 10.03.2016 r.o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23.


Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr: 20-8279-0000-0300-0068-2003-0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2016 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia.


Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel. (34) 314-12-19 wew. 117.

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami( Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późniejszymi zmianami).

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy.

I. Nieruchomość położona w miejscowości Koziegłowy, oznaczona numerem ewidencyjnym 4122 obręb Koziegłowy o pow. 0,2957ha, uregulowana w księdze wieczystej CZ1M/00088452/5. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Rady Gminy i Miasta w Koziegłowach Nr 88/XIII/2015 z dn. 26 listopada 2015r.Cena wywoławcza wynosi 11.207,00zł. Wadium wynosi.1.120,70zł. Do wartości działki zostanie doliczona wartość 450,00zł za wykonanie operatu szacunkowego działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.03.2016r.od godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, sala 23. Wadium należy wnieść w pieniądzu, tak aby zostało zaksięgowane na koncie Urzędu Gminy i Miasta w Koziegłowach Bank Spółdzielczy w Koziegłowach nr : 20- 8279 - 0000 – 0300 - 0068 – 2003 –0017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2016r.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kozieglowy.bip.net.pl/ w zakładce ogłoszenia oraz w prasie (Dziennik Zachodni).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Gruntami ,Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy pok. 11 tel.(34)3141219 wew. 117.