Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Warsztat Terapii Zajęciowej w komfortowych warunkach

Strona główna » Aktualności » Warsztat Terapii Zajęciowej w komfortowych warunkach

wielkość tekstu:A | A | A

W piątek, 7 września odbyła się uroczystość otwarcia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach.
Budynek WTZ zmienił się po remoncie nie do poznania. Gmina i Miasto Koziegłowy przeprowadziła modernizację w ramach projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojsławice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt został realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt polegał na kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele opieki społecznej Warsztatu Terapii Zajęciowej. W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane związane m.in. dociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła na potrzeby c.w.u.). W ramach inwestycji zostały przeprowadzone także inne prace jak: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej, montaż wentylacji grawitacyjnej, roboty ogólnobudowlane, w szczególności dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych a także zagospodarowanie terenu.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Mariusz Trepka – Poseł na Sejm RP, Ryszard Majer – Senator RP, Piotr Kołodziejczyk – II Wicewojewoda Śląski, Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach, Jacek Ślęczka – Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Joanna Kołodziejczyk – Przewodnicząca GiM Koziegłowy, Agnieszka Kłys - Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Silvia Sobczyk – Prezes Fundacji „Kropla Szczęścia”, Roman Sobczyk – właściciel firmy SOKPOL, Anna Kaczorowska – właściciel firmy Józan, Dorota Kaim-Hagar i Wiesława Machura – Radni Powiatu Myszkowskiego, Radni Gminy i Miasta Koziegłowy, Krzysztof Bąk – Sekretarz GiM Koziegłowy, Jadwiga Matyja – Skarbnik GiM Koziegłowy, Edyta Wrzosowska – Kierownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UGiM Koziegłowy, przedstawiciele WTZ Łazy, Środowiskowego Domu Samopomocy „Millenium” w Myszkowie, Grupy „W stronę marzeń”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, mieszkańcy Wojsławic i oczywiście podopieczni WTZ.
Podczas okolicznościowych wystąpień podkreślone zostało znaczenie WTZ dla całego powiatu myszkowskiego. W zajęciach WTZ w Wojsławicach uczestniczą bowiem osoby z wszystkich gmin powiatu a także spoza niego. Propozycja powstania warsztatu padła w styczniu 2006 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka w porozumieniu z Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Janem Wiesiołkiem podjęli decyzję o utworzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach. Otwarcie miało miejsce 27 grudnia 2006 roku. W zajęciach uczestniczyła stała ilość osób - 30 podopiecznych. Od początku powstania w WTZ funkcjonuje sześć pracowni. W maju 2013 roku warsztat został przejęty przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach, a w grudniu 2016 roku nastąpiło zwiększenie liczby uczestników do 34. Kierownikiem ośrodka jest Mariola Knieja.
Uczestnikami warsztatu są osoby dorosłe posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pochodzą głównie z Powiatu Myszkowskiego. Większość z podopiecznych warsztatu posiada niepełnosprawność sprzężoną. Główne niepełnosprawności to upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, choroby neurologiczne.
Dzięki wykonanej inwestycji w WTZ panują teraz znakomite warunki. W budynku zamontowana została nawet winda.
W imieniu rodziców osób uczestniczących w zajęciach WTZ Burmistrzowi i Radnym Gminy i Miasta Koziegłowy za wykonana inwestycję podziękowała Anna Cymer, wyrażając nadzieję, że kolejnym krokiem będzie stworzenie ogrodu sensorycznego, o który dbać będą podopieczni. Podziękowała też Kierownik Marioli Kniei za wzorowe prowadzenie ośrodka. Nie obyło się bez prezentów od: Gminy i Miasta Koziegłowy, Burmistrza, Przewodniczącej GiM Koziegłowy oraz zaproszonych gości. Mateusz Kolasa, właściciel siłowni MediGym w Koziegłowach zadeklarował, że podopieczni WTZ będą mogli bezpłatnie korzystać z siłowni.
Obecnie w warsztacie funkcjonuje 6 pracowni: techniczna, sadowniczo-ogrodnicza, edukacyjno- ekologiczna, przetwórstwa i gospodarstwa domowego, manufaktury oraz artystyczna. Dodatkowo uczestnicy korzystają z terapii psychologicznej i rehabilitacji ruchowej.
Przez rok trwania modernizacji podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej przebywali w budynku dawnej szkoły w Koziegłowach-Rosochaczu.
Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 834 868 zł, koszty kwalifikowane - 863 514, a dofinansowanie - 733 986 zł

czytano: 600 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.